Dezinfekce

Dezinfekce (asanace)

- veterinární (desinfekce zvířat - ošetření, ochrana proti parazitům)
- plošná-aerosolem, postřikem, plynováním (prázdné haly a stáje)
- preventivní