Deratizace

Deratizace-čištění (likvidace)

- všechny prostory a provozy, kde hlodavci svým výskytem způsobují škody (hubení-myši, myš, krysa, potkan)